I Cervantes žil jako rytíř

Miguel de Cervantes byl – podobně jako jeho hrdina Don Quijote – muž rytířských vlastností, jehož rány osudu připravily o ideály. Narodil se 29. září 1547 v Alcalá de Henares do rodiny chudého zemana jako šestý z celkem osmi dětí.

V roce 1569 odešel Cervantes ve službách kardinála Giulia Acquavivy do Itálie, ale již po roce ho touha po svobodě a dobrodružství přivedla do armády. Jako čtyřiadvacetiletý pod velením prince Juana de Austria, nevlastního bratra španělského krále, bojoval proti Turkům. V bitvě u Lepanta v roce 1571 mu zmrzačili levou ruku. Při návratu do Španělska v roce 1575 upadnul spolu se svým bratrem Rodrigem do alžírského zajetí. Byl propuštěn až po pěti letech po zaplacení výkupného. Po návratu do vlasti Cervantes těžko sháněl práci a tak si začal přivydělávat psaním divadelních her (např. Život v Alžíru a Numancie).

V roce 1584 se Cervantes oženil s osmnáctiletou Catalinou Salazarovou, ale usedlý život na venkově mu příliš nevoněl, proto brzy odjel sám do Andalusie. Na jihu Španělska pracoval nejprve jako královský komisař pro zásobování armády, později jako výběrčí daní. Smůla ho však neopustila ani tam. Stal se obětí podvodu, za což byl exkomunikován z církve, a několikrát skončil ve vězení. Právě za mřížemi začal v roce 1597 psát román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha.

Cervantesův původní záměr zesměšnit populární rytířské romány přerostl v hluboký obraz hrdiny, tehdejší doby i života vůbec a později inspiroval tisíce literárních, hudebních, divadelních i filmových děl. První díl Dona Quijota vyšel v lednu 1605 a měl tak ohromný úspěch u čtenářů, že ještě než stačil Cervantes dopsat pokračování, objevil se plagiát druhého dílu.

Nejslavnější Cervantesův román zastínil jeho ostatní tvorbu, která zahrnovala téměř všechny literární žánry, včetně dobrodružného románu Strasti Persilovy a Sigismundiny (poslední Cervantesovo dílo). Jedinečné jsou jeho Příkladné novely, v nichž se inspiroval italskou renesanční povídkou, její nevázanost však doplnil maskovanou kritikou mravních konvencí doby. Výbor pěti z 12 Příkladných novel se v roce 1838 stal prvním českým překladem ze španělské literatury. Nedokončen zůstal pastýřský román Galatea, který má šest dílů a Cervantes ho psal od roku 1585.

Zdroj: kultura.ihned.cz

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.