Ve službách ideologie

Dovolte mi nejprve pár poznámek k ideologii jako takové, několik slov, jak tomuto pojmu rozumím. Myslím, že je to vhodné, abych předešel určitým nedorozuměním. Velmi zjednodušeně. Ideologický přístup ke skutečnosti vyjadřuje pevné přesvědčení o vlastním stabilním, trvalém, zcelujícím, explikativním přístupu. Neideologický přístup ke skutečnosti se projevuje jako pokus o zcelující, explikativní výklad skutečnosti s vědomím, že je zároveň pouze dílčí a dočasný. Jak je myslím zjevné, v tomto smyslu není nikdo z nás v plnosti vyvázán z vlivu ideologií či ideologických přístupů ke skutečnosti. Všichni jsme zasaženi, všichni jsme omylní, všichni toužíme po řádu, pravdě a stabilitě. Je však možné této potřebě nepodlehnout a celý život s ní zápasit s vědomím nemožnosti v tomto zápase kdykoli plně zvítězit. Usilování, cesta je však sama hodnotou. Nešlo mi tedy, jak by se mohlo zdát, o nějaké řešení, pevné slovo, soud, ale pouze o naznačení určitého nebezpečí a také jsem chtěl říci něco o potřebě se tomuto nebezpečí účinně bránit.

Celý článek »

Realismus slepé skvrny

„Román první a někteří dodávají, že v naší kulturní historii zároveň dosud největší. Toto vysoké hodnocení lze hájit. Buď tomu v tom ohledu jak buď, rozhodně však Cervantes s trvalou platností razil Donem Quijotem generickou povahu moderního románu: jím počínajíc, je moderní román ve své podstatě tragikomedií a zůstává jí dosud.“ (Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, Odeon Praha 1966) Těmito slovy hodnotí kritik, literární historik a v tomto případě i překladatel Václav Černý jednu z nejpověstnějších knih západní literatury. Nechci se zamýšlet nad tím, do jaké míry je oprávněné stavět Cervantesovo opus magnum na první místo mezi moderními romány (tento názor sdílel např. William Faulkner a zřejmě by jej podepsal i Milan Kundera). Přidržet se naproti tomu chci pojmu tragikomický. Máme ve zvyku přijímat toto slůvko jakoby automaticky; je škatulkou, do níž si prostě zařadíme některá umělecká díla, aniž bychom hlouběji přemýšleli nad nimi či nad samotnou škatulkou.

Celý článek »

Quijote na diskotéce

Přiléhavé lesklé šponovky, šátky kolem krku, pudlí trvalá. To je maďarské disco v podání dvou Dulcineí z Neoton Familia, z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, něco mezi Boney M a Abbou. Don Quijote by se asi trochu divil.

Celý článek »

I Cervantes žil jako rytíř

Miguel de Cervantes byl – podobně jako jeho hrdina Don Quijote – muž rytířských vlastností, jehož rány osudu připravily o ideály. Narodil se 29. září 1547 v Alcalá de Henares do rodiny chudého zemana jako šestý z celkem osmi dětí.

Celý článek »

Komplex Dona Quijota

Komplexem Dona Quijota rozumíme potřebu mít svůj ideál, a to i za cenu toho, že je falešný. Ideálobludy (morální fetiše) jsou jednak individuální, jednak kolektivní. Na bludu se lpí, je axiomatický, jeho platnost je mimo jakoukoli pochybnost. Symptomatická je extrémní naivita, nepoučitelnost, zlostná reakce na kritiku (a to v kontrastu k jinak racionálnímu chování, jedná se tedy o izolovaný blud).

Celý článek »

Obr! Mlýn. Obr! Mlýn.

Celkem vtipná 3D počítačová animace Dona Quijota.

Celý článek »

Bond – Quixote

Elektrifikované smyčcové čarodějky živě v Royal Albert Hall, něco mezi Vanessou Mae a starými dobrými Electric Light Orchestra. Spice girls klasické hudby, jak je trefně nazval jakýsi recenzent.

Celý článek »

O`Toole v La Mancha

Peter O`Toole zpívá slavný part Jsem Don Quijote v muzikálu Muž z La Mancha.

Celý článek »

Mezi realitou a fantazií

3-rozměrná videoartová animovaná vize Don Quijote de la Mancha. Vítěz festivalu FESTIVIT 2005 v La Rioja ve Španělsku.

Celý článek »

DIVIDLO

Záznam z premiéry představení Don Quijote ostravského souboru DIVIDLO na Slezskoostravském hradě 18.8.2007.

Celý článek »