František Janouch

S panem profesorem Františkem Janouchem, jaderným fyzikem, disidentem, publicistou, zakladatelem a předsedou Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a další charitativní projekty) jsem se seznámil v devadesátých letech minulého století právě díky spolupráci s nadací. Požádali jsme proto někdejší dobrou duši a dnešní výkonnou ředitelku Nadace Charty 77, paní Boženu Jirků, o předání žádosti o kalendářový příspěvek panu profesorovi. Vyhověla obratem, za což jí i touto cestou děkujeme, stejně jako pan profesor, který přispěl do našeho kalendářového projektu následujícím textem:

Nechodit kolem bezpráví a křivd a tvářit se, jako by se nic nedělo.
Nemlčet. Ozvat se.
Protože uhájit maličký kousek své vlastní svobody znamená uhájit ji i pro jiné.

Donkichotství?

František Janouch

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.